EUR (€) (PL)
 • Italiano
 • Polski
 • Deutsch (CH)
 • Español
 • Français
 • English (US)
 • Nederlands
 • Deutsch
  • Opnie klientów 8.3 / 10
 • Gwarancja Najlepszej Ceny
2 lutego 2024

Demistyfikacja ubezpieczeń wypożyczalni samochodów. Państwa przewodnik po opcjach ubezpieczenia

Wypożyczenie samochodu może być ekscytującą częścią planów podróży, oferując swobodę odkrywania nowych miejsc na własnych warunkach. Kiedy jednak podchodzą Państwo do kasy wypożyczalni, często mają Państwo do czynienia z szeregiem opcji ubezpieczeniowych, z których każda obiecuje chronić Państwa na różne sposoby. Zrozumienie tych opcji ubezpieczeniowych jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej. W tym kompleksowym przewodniku omówimy różne rodzaje ubezpieczeń wynajmu samochodów, co obejmują i kiedy są niezbędne w określonych scenariuszach podróży.

Demistyfikacja ubezpieczeń wypożyczalni samochodów. Państwa przewodnik po opcjach ubezpieczenia

Zwolnienie z odpowiedzialności za szkody spowodowane kolizją (CDW) lub Zrzeczenie się odpowiedzialności za szkody (LDW).

Co obejmuje: CDW lub LDW pokrywa koszty naprawy wypożyczonego pojazdu w przypadku jego uszkodzenia. Często obejmuje ono udział własny, za którego opłacenie są Państwo odpowiedzialni.

Kiedy jest to konieczne: CDW/LDW może być mądrym wyborem, jeśli chcą Państwo uniknąć odpowiedzialności za znaczne koszty naprawy w razie wypadku. Gdy wynajmują Państwo samochód w Europie, ten rodzaj ubezpieczenia jest zazwyczaj wliczony w cenę. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie konieczne może być wykupienie polisy osobno.

Ochrona przed kradzieżą (TP)

Co obejmuje: Ubezpieczenie od kradzieży (TP) zapewnia ochronę na wypadek kradzieży wypożyczonego samochodu. Często obejmuje ono udział własny, za którego opłacenie są Państwo odpowiedzialni.

Kiedy jest to konieczne: Ubezpieczenie TP jest niezbędne, gdy chcą Państwo zabezpieczyć się przed obciążeniem finansowym związanym ze skradzionym wypożyczonym samochodem. Choć nie zawsze jest ono obowiązkowe, stanowi ono cenny dodatek do pakietu ubezpieczenia wynajmu, zwłaszcza na obszarach o wyższym wskaźniku kradzieży samochodów. Gdy wynajmują Państwo samochód w Europie, ten rodzaj ubezpieczenia jest zazwyczaj wliczony w cenę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (TPL)

Co obejmuje: Ubezpieczenie TPL, znane również jako ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmuje szkody i obrażenia wyrządzone osobom trzecim, w tym innym pojazdom i osobom, w wypadku z udziałem wynajętego samochodu.

Kiedy jest to konieczne: Ubezpieczenie OC jest w większości krajów często wymagane przez prawo i wypożyczalnię, aby zapewnić pokrycie roszczeń osób trzecich. Jest to kluczowy składnik ubezpieczenia wynajmu, zapewniający ochronę finansową w przypadku odpowiedzialności za wypadek. Gdy wynajmują Państwo samochód w Europie, ten rodzaj ubezpieczenia jest zazwyczaj wliczony w cenę. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Ameryce Południowej może być konieczne wykupienie polisy osobno.

Dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (SLI)

Co obejmuje: SLI, znane również jako dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmuje obrażenia osób trzecich i szkody majątkowe spowodowane przez wynajęty pojazd i działa jako rozszerzenie podstawowego ubezpieczenia OC. Oferuje ono wyższe limity odpowiedzialności niż minimalny zakres wymagany przez wypożyczalnię.

Kiedy jest to konieczne: Jeśli obawiają się Państwo potencjalnych wypadków powodujących znaczne szkody lub obrażenia innych osób, SLI może zapewnić dodatkową ochronę.

Super Collision Damage Waiver (SCDW) lub Super Cover

Co obejmuje: SCDW to opcjonalne ubezpieczenie często oferowane przez lokalne wypożyczalnie. Ubezpieczenie to może być oferowane pod wieloma różnymi nazwami i wykracza poza typowe ubezpieczenie Collision Damage Waiver (CDW). Zapewnia ochronę przed szerszym zakresem uszkodzeń wynajmowanego pojazdu, często z bardzo niskim udziałem własnym lub bez udziału własnego.

Kiedy jest to konieczne: SCDW staje się niezbędne lub wskazane dla osób, które chcą zminimalizować swoje ryzyko finansowe podczas wynajmu pojazdu, zwłaszcza jeśli nie znają lokalnych warunków jazdy lub wynajmują pojazd w obszarze wysokiego ryzyka. Proszę pamiętać, że ubezpieczenie to może wiązać się z wysokimi kosztami i może nie być potrzebne, jeśli wykupili już Państwo ubezpieczenie z zerowym lub zwrotnym udziałem własnym (bez udziału własnego / zwrot udziału własnego) za pośrednictwem HAPPYCAR.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (PAI) lub ubezpieczenie rzeczy osobistych (PEC)

Co obejmuje: PAI zapewnia pokrycie kosztów leczenia i świadczeń z tytułu przypadkowej śmierci dla Pana/Pani i Pana/Pani pasażerów. PEC obejmuje rzeczy osobiste, jeśli zostaną skradzione z wynajętego samochodu.

Kiedy jest to konieczne: PAI może być przydatne, jeśli nie posiadają Państwo ubezpieczenia zdrowotnego lub mają ograniczone pokrycie kosztów leczenia. PEC może mieć sens, jeśli przewożą Państwo cenne przedmioty podczas podróży. Ten rodzaj ubezpieczenia można zazwyczaj nabyć w punkcie wynajmu.

Pomoc drogowa

Co obejmuje: Pomoc drogowa obejmuje takie usługi, jak holowanie, szybkie uruchamianie, wymiana opon i pomoc w zablokowaniu pojazdu.

Kiedy jest to konieczne: Jeśli nie są Państwo członkami klubu samochodowego oferującego podobne usługi, pomoc drogowa może być pomocnym dodatkiem. Jednak niektóre karty kredytowe i osobiste polisy ubezpieczeniowe mogą już zapewniać takie usługi.

Opcje ubezpieczenia wynajmu samochodu mogą się znacznie różnić, a ich konieczność zależy od istniejącej ochrony ubezpieczeniowej i planów podróży. Przed wynajęciem samochodu proszę przejrzeć swoją osobistą polisę ubezpieczenia samochodu, korzyści z karty kredytowej i wszelkie istniejące członkostwa, które mogą oferować ochronę. Proszę rozważyć ryzyko, jakie może wystąpić podczas podróży i zestawić je z kosztem ubezpieczenia. Ostatecznie, bycie dobrze poinformowanym o opcjach ubezpieczenia zapewni, że dokonają Państwo wyborów, które zapewnią odpowiedni poziom ochrony dla spokoju ducha podczas podróży.

 1. Strona główna
 2. Demistyfikacja ubezpieczeń wypożyczalni samochodów. Państwa przewodnik po opcjach ubezpieczenia