Ochrona danych osobowych

1. Ogólne

Nasza ochrona prywatności jest zgodna z obowiązującymi przepisami ochrony danych, takich jak z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Bundesdatenschutzgesetz) i Ustawą Medialną (Telemediengesetz).

W interesie HAPPYCAR leży całkowita ochrona danych osobowych naszych klientów. Dlatego HAPPYCAR zobowiązuje się, wszystkie dane pobrane od poszczególnych klientów podczas rezerwacji, rejestracji i świadczenia usług, opracować i zapisać, tylko i wyłącznie do celów sporządzenia umów najmu i zadań z nimi związanych.

Podczas uzyskiwania przez Państwo informacji dotyczących ofert najmu samochodu nie będą pobierane lub wykorzystywane żadne dane osobowe. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty, mogą wysłac nam Państwo zapytanie. Uzyskane przez nas w ten sposób dane osobowe będą tylko i wyłącznie używane do celów określenia najlepszej dla Państwa oferty.

Jeśli zdecydują się Państwo zarezerwować samochód przez HAPPYCAR, dane zostaną przekazane dla wybranego usługodawcy, aby można było sporządzić umowę najmu samochodu.

Tak więc, HAPPYCAR zobowiązuje się, nie udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim - zakładając, że nie powstaje tu żaden obowiązek urzędowy lub prawny.

2. Cookies

Jako Cookies nazywane są dane, które są zapisywane przez Państwa przegladarkę internetową na dysku twardym komputera. Jeśli nie chcą Państwo aby dane te były zapisywane, mogą je Państwo w każdej chwili skasować lub zabronić dostępu po przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Często pliki te są automatycznie zapisywane przez przeglądarki.

Czasami Cookies są używane przez HAPPYCAR w systemie rezerwacji. Poza tym także do tworzenia analizy używania stron internetowych, w tym celu pracujemy z programem „Google Analytics“ (bliższe wyjaśnienia w poniższym punkcie). Dodatkowo zastosowanie Cookies wspiera stabilność systemu.

Oczywicie możliwe jest używanie naszej strony bez używania Cookies. Prosimy zauważyć jednak, że pewne funkcje na stronie HAPPYCAR mogą zostać przez to ograniczone. Z tego powodu zaleca się zezwolić stosowanie plików Cookies na naszej stronie.

3. Usługa analizy sieci

HAPPYCAR używa Google Analytics, usługa analizy sieci Google Inc. („Google“), za pomocą tzw. „Cookies“ (s. Punkt 2). Cookie generuje informacje po przez używanie strony internetowej i przenosi je na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są zapisywane. W przypadku uczynienia przez Państwo swojego adresu IP anonimowym, Państwa adres IP przesyłany jest przez Google w formie skróconej dotyczy to obrębu państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw objętych umową europejskiego obszaru gospodarczego. Tak więc adres IP jest przenoszony przez Google tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w całej długości a dopiero później skracany. Google używa tych informacji na zlecenie operatora tej strony, do oceny wykorzystania strony internetowej chcąc na tej podstawie stworzyć raport aktywności strony, jak również dostarczyć inne usługi bazujące na użytkowaniu strony internetowej. Adres IP dostarczony przez przeglądarkę nie będzie wspólnie zestawiony z innymi danymi Google, tylko używany wyłącznie przez Google Analytics. Jak opisano w punkcie 2, mogą Państwo zablokować działanie plików Cookie w ustawieniach przeglądarki. Poza tym znajdujący sie poniżej link zaprowadzi Państwa do strony, na której mogą Państwo zapobiec opracowaniu i zapisaniu przez Google danych (włącznie z adresem IP) pobranych przez stronę internetową. Tutaj pobiorą Państwo wtyczkę do przeglądarki i zainstalują ją.

4. Zastosowanie tzw. "społecznych wtyczek" ("social plugins")

Nasza strona internetowa korzysta z tzw. "społecznych wtyczek" ("social plugins") niektórych portali społecznościowych, które zostały wymienione poniżej:

Tzw. wtyczki są za każdym razem oznaczone logiem takich stron internetowych jak: Facebook, Google oraz Twitter.

Gdy na naszej stronie internetowej klikną Państwo w ikonę któregoś z wyżej wymienionych portali, automatycznie przeglądarka przeniesie Państwa do wskazanej strony internetowej. Zawartość tzw. wtyczki zostanie włączona bezpośrednio przez Państwa wyszukiwarkę i przeniesiona do strony internetowej. Dlatego prosimy Państwa o wzięcie uwagi na to, że nie mamy żadnego wpływu na wielkość oraz na charakter przesyłanych przez tzw. wtyczkę informacji z portali: Facebook, Google oraz Twitter. Powinni się Państwo zalogować na jednej lub na kilku z wymienionych portali internetowych, wtedy usługodawca będzie mieć możliwość przyporządkowania wizyt do Państwa konkretnego konta. Ponadto tzw. wtyczki są zintegrowane z np. przyciskiem "lubię to" na portalu Facebook itd., są one przekazywane do wspomnianych stron interentowych oraz są tam przechowywane.

Informacje odnośnie Państwa praw oraz możliwości ustawień ochrony Państwa sfery prywatnej w odniesieniu do celu oraz zakresu gromadzenia, przetwarzania jak i wykorzystywania danych przez Facebook, Google i Twitter znajdą Państwo u naszych oferentów stosujących tzw. wtyczki, którzy zostali niżej wymienieni:

Proszę upewnić się, żeby przed odwiedzeniem naszej strony internetowej być wylogowanym z wspomnianych stron internetowych, aby zapobiec gromadzenia danych z portali: Facebook, Google lub Twitter.

5. Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do zaciągnięcia informacji o Państwa danych o każdej porze. Do tego mają Państwo możliwość: korygowania, blokowania swoich danych oraz mogą Państwo zlecić ich usunięcie. Jeśli mają Państwo dalsze pytania lub powstały niejasności, prosimy o kontakt drogą mailową info@happycar.pl. Jeden z naszych współpracowników pozostanie do Państwa dyspozycji i doradzi podczas wątpliwości.